3. Майстер-клас "Study Buddy"

В умовах організації освітнього процесу за змішаною формою (як з очним, так і з дистанційним компонентами) методична діяльність педагогів зазнала змін, оскільки проведення онлайн-уроків, заходів, майстер-класів та індивідуальних зустрічей із батьками вимагає підвищення рівня медіаграмотності вчителів як складової їхньої професійної компетентності.

Саме це обумовлює необхідність залучення педагогічних кадрів до різноманітних віддалених форм роботи. Однією з таких форм у БМГГ № 2 є засідання майстер-класу "Study Buddy".


Майстер-клас «Study Buddy» – сучасна форма проведення тренінгу для відпрацювання практичних навичок за різними методиками і технологіями з метою підвищення професійного рівня і обміну досвідом упровадження дистанційних форм роботи, ознайомлення вчителів з можливостями освітніх онлайн-платформ, їхнім інструментарієм.


Майстер-клас «Study Buddy», заступник директора з НВР Гензель О.В., учитель математики та інформатики Полюга Н.Л.

 

Використання Google Classroom для організації дистанційного навчання учнів, учитель хімії Крсек А.Г.


Тренінг з оволодіння технологіями дистанційного навчання: Classtime як сервіс оцінювання рівня сформованості компетентностей у роботі вчителя природничих дисциплін, керівник кафедри природничих дисциплін Бугаєнко Н.В.

 

Сучасні засоби оцінювання освітніх результатів на прикладі інтерактивного ресурсу Plikers в умовах дистанційного та очного навчання, учитель інформатики Шевельова Н.М.

 

Створення навчальних веб-квестів на базі Google Sites, учитель української мови та літератури Піньківська А.І.

 

Google форми – хмарний інструмент для планування, анкетування та опитування, учитель української мови та літератури , зарубіжної літератури Лепешко Л.Ю.


Скрінкасти: сучасний інструмент подачі навчального матеріалу, вчитель географії Боброва Т.В.

 

Quizlet – простий та зручний спосіб засвоєння та запам’ятовування інформації (навчального матеріалу), вчитель англійської мови Мінакова Н.В.