Офіційна інформація: Законодавство (Нормативний документ)

Конституція України

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про повну загальну середню освіту"

Накази, методичні рекомендації МОН України

Щодо ведення класних журналів
МОН України щодо організації дистанційного навчання
Положення про дистанційне навчання (зі змінами)
Положення про дистанційну форму здобуття освіти (зі змінами)
Новий Держстандарт базової середньої освіти: основні положення за 5 хв
Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році

Освітні програми

Навчальні програми для початкової школи
Типові освітні програми для 2-11 класів
Навчальні програми для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Навчальні програми для 5-9 класів
Навчальні програми курсів за вибором факультативів
Навчальні матеріали та методичні рекомендації  для роботи з першокласниками в адаптаційний період
Навчальні програми, підручники та  навчально-методичні посібники, рекомендовані МОН
Про внесення змін до Державного стандарту початкової освіти
Про застосування державної мови в освітньому процесі