ЗНО: Результати ЗНО 2017

Підсумки реультатів ЗНО-2017

Результати ЗНО-2017 з трьох навчальних предметів: укр.. мова, математика, історія України, а також один навчальний предмет за вибором випускника зараховувались як ДПА. Для зарахування можна було вибрати і історію України, і математику. Як і вминулому році більшість випуск5ників під час вибору навчальних предметів для складання ДПА у формі ЗНО по Україні надали перевагу історії України – 72% (у 2016 р. – 64%), у гімназії – 80 %, з математики – 28,5% ( цей показник такий тому, що 3-є учнів здавали і математику, і історію).
                                                      Українська мова та література
     Порівнюючи результати з укр. мови у2016 та 2017 р.р., можна стверджувати, що частка випускників, які отримали 160-200 б.б.зменшилася на 12,7 % (2016 р. – 88,9 %, 2017 р. -76,2 %. Водночас успішність залишилася незмінною – 100 %. Якщо порівнювати результати по м. Бердичеву та Житомирської обл., то в м. Бердичеві якість становить 40, 3%, успішність – 97,6 %, в обл. якість становить 46%, успішність – 90 %. Випускників, які не подолали поріг немає, в місті – 2,4 %, в обл.. – 10 %. Такі учні є в школах: 3, 11, 12, 6,7,10,17.
Результат 100-120 б.б. в минулому році отримали 5,6 % випускників, в 2017 р. таких учнів немає.
Спостерігається стабільність нашого результату з української мови та літератури по місту, БМГГ № 2 як і в минулому році залишається на І місці серед шкіл.
І м. БМГГ № 2 ( вч. Хомяк Л.Л., Євпак І.В.) – 76,2 %
ІІ м. НВК № 4 – 71,8 %
ІІІ м. ліцей № 15 – 62,1 %.
                                                                      Математика
     У поточному році 75 % випускників отримали результат 160-200 б.б. з математики, що на 31,6% більше, ніж в минулому році. По місту якість складає 26,1 %, по області – 28%.
Успішність по гімназії – 100%
По місту – 92,2 %
По області – 86%
     Випускників, які не подолали поріг немає, в місті – 7,8 %, в обл.. – 14 %. Результат 100-120 б.б. в минулому році таких учнів не було, в 2017 р. отримали цей бал 12,5 % випускників.
У 2017 р. за результатами ЗНО з математики гімназія посідає І м. серед шкіл міста (вч. Гензель О.В.), у 2016 р. – ІІІ м.
    Отже, порівнявши результати з української мови та математики за два роки спостерігаємо позитивну динаміку, але маємо константувати, що результати з історії, англійської мови, біології, хімії, фізики, географії все ж таки нижчі за очікувані.
                                                                    Історія України
    Спостерігається тенденція до зниження якісного показника з історії України (вч. Матвіюк О.Д.) на 19,7 % (у 2016 р. – 66,7 %, у 2017 – 47%), по місту цей показник становить 24,9%, по обл. – 25 %.
Успішність становить 100%. Учнів, що не подолали поріг немає лише в чотирьох школах БМГГ № 2, 12, 11, 3.
     Результат 100-120 б.б. в минулому році таких учнів було майже 7 5, в 2017 р. спостерігається зниження цього показника на 1 % випускників.
     Таким чином успішність становить в гімназії 100%, по місту – 93,1, по обл. – 90 %.
     Також ми втратили позицію І м серед шкіл міста у 2016 р. і в поточному році займаємо лише 4-ту сходинку, на І м. НВК № 4 (62,9%).
    4-ту сходинку ми також займаємо за результатами ЗНО з англійської мови – 45,5 %, у 2016 р. цей показник складав 66,7 %, т.б. знизився на 21,2 %. Таким чином втративши І м. в рейтингу шкіл міста у 2016 р.
На І м. зош № 17 – 66,7%
ІІ м. сзош № 12 – 53,9 %
ІІІ м. вечірня зош № 3, зош № 5 – 50 %
Загалом по місту якість складає 34,5 %, по області – 26,3 %.
Успішність БМГГ № 2 – 100 %
Місто – 86,9 %
Область – 86 %
Випускників, що не подолали поріг в гімназії немає.
Приємно зазначити, що результат 100-120 б.б. не отримав ніхто, у 2016 р. таких випускників було 8,3%.
                                                                           Географія
     Дещо кращий результат порівняно з минулим роком маємо з географії (вч. Боброва Т.В.): якість складає у 2017 р. – 40 %, у 2016 р. – 20 %.
Т.б. спостерігається тенденція до збільшення якісного показника на 20%.
По місту цей показник дещо менший – 36 %, по області – 25 %.
Успішність по гімназії – 100 %
Місто – 98,5 %
Область – 93,2 %
Результат 100-120 б.б. уже два роки мають 20 % випускників.
Учнів, що не подолали поріг мають лише дві школи: 8, інтернат.
Стабільним залишається рейтинг гімназії серед шкіл – 4-те місце і в 2016 р., і в 2017 р.
На І м. зош № 12 – 75%
ІІ м. НВК № 4 – 73,4 %
ІІІ м. зош № 5, № 1 – 50 %
                                                                           Біологія
     Незначним зниження якісного показника мають випускники з біології (вч. Бугаєнко Н.В.) на 10 % (у 2016 р. – 50 %, у 2017 р. – 40 %).
Проте значно підвищився наш рейтинг серед шкіл: у 2016 р. ми займали лише 5-те місце, у 2017 р. – почесне 3-те місце.
На І м. сзош № 1 – 66,7%
ІІ м. НВК № 4 – 57,2 %
Загалом по місту ЗНО з біології здали дуже погано, якість по місту лише 17,3 %, по області – 16,5%.
Успішність по БМГГ № 2 – 100 %
По місту – 94,4 %
По області – 89 %
Не подолали поріг у 6-ти школах: 14, 3, 11, 8, 17, інтернат.
                                                                            Фізика
     ЗНО з фізики здавав лише один випускник і якщо порівнювати якісний показник, то він не змінився і становить 0% і в поточному році, і в минулому році, проте результат в минулому році був в межах 120-140 б.б., то в 20ё17 р. – в межах 140-160 б.б. ( до речі ні в цьому, ні в минулому році цей результат не був використаний для вступу ВНЗ).
По місту якість становить лише 10,5%, по області – 18 %.
Успішність по гімназії – 100 %
По місту – 87%
По області – 90 %
Не подолали поріг випускникам лише зош № 6.
На І м. зош № 12, 5 – 50 %
ІІ м. НВК № 10 – 20 %
Всі інші школи мають якісний показник 0%.
Результат 100-120 б.б. в минулому році не було, в 2017 р. цей результат отримали 33,3 % випускників.
                                                                             Хімія
     Порівнюючи результати ЗНО з хімії у 2016 р. і в 2017 р. прослідковується тенденція до зниження якісного показника на 100 % ( у 2016 р. – 100%, у 2017 р. – 0 %).
По місту якість – 18,7%
По області – 19,8 %
Успішність становить по гімназії – 100 %
По місту – 73,3%
По області – 75 %
Не подолали поріг: НВК 4,10, зош 11, інтернат.
Таким чином з хімії ми втратили позицію першого місця у рейтингу серед шкіл містаю.
На І місці ЗОШ №1 – 66,7%
ІІ місце НВК №4 та НВК № 10 – 60 %
ІІІ місце ЗОШ №17 - 50%
     Можна взагалі сказати про те, що реально рівень навчальних досягнень в цьому році дещо нижчий ніж ті очікування , які фактично були поставлені для випускників гімназії. Це говорить, що рівень викладання та рівень досягнення випускників є на середньому рівні з фізики, хімії, на достатньому з усіх предметів.
     Тобто позитивної динаміки щодо зростання рівня навчальних знань нема тобто кількість тих, хто володіє відповідними знаннями на середньому рівні, є більшою, ніж тих, хто відповідно здобув і підтвердив рівень на достатньому та високому рівні.
     За результатами ЗНО-2017 303 особи отримали 200 балів з різних предметів за винятком ісп.мови (такі учні мешкають у Львові, Львівські обл.., Києві, Чернігові, Одесі, Ужгороді), найбільше випускників, які отримали 200балів у Києві (82), Львівській області (49).
     По гімназії найвищий результат по ЗНО у 200-бальній системі отримала Длугаш В. з української мови (195б), Ярош М. з української мови (1945б), Атаманчук К. з історії (193,5б), Ярош М. з історії України (193б), Сідлецький Р. з української мови (191б), Длугаш В. з української мови (190б), Атаманчук К. з української мови (190б), англійська мова (190б). учні, які мають результат              190-200 лише 4-ро.